fbpx

Droge voeten door een groene gevel? Zo werkt dat!

 

Wat heeft een groene gevel met Amsterdam Rainproof te maken? In Kopenhagen is men daar wellicht al beter van op de hoogte. Hoog tijd hier verandering in te brengen.

Regenwater

Het veranderende klimaat zorgt voor meer weer extremen. Zo heeft Nederland nog maar net een extreem warme zomer achter de rug waarbij menig plant moest vechten tegen uitdroging. De regenbuien nemen echter ook in extremen toe. Op 2 juli 2011 zorgde een wolkbreuk in Kopenhagen voor 1 miljard schade. Dit is ook in Nederland mogelijk. Het kost de gemeente op dit moment niet alleen veel geld regenwater af te voeren. Het kan dus ook voorkomen dat het riool overbelast raakt, met alle gevolgen van dien. Dit vraagt om een oplossing.

Amsterdam Rainproof

Het doel is duidelijk: Amsterdam bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Of anders gezegd, het gratis regenwater dat nu (met moeite) afgevoerd wordt, beter benutten. Regenwater niet als obstakel zien, maar er juist de voordelen van inzien.

Er zijn vele mogelijkheden en ook al veel prachtige initiatieven van ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden. Amsterdam Rainproof werkt hard aan de bewustwording van deze omslag in denken.

Samen werken aan droge voeten en een mooie stad. Het belang van samenwerken staat voorop. Door op een kaart initiatieven te laten zien wil de organisatie de oneindige mogelijkheden tastbaar maken. Laten zien waar wij als Amsterdammers wel niet toe in staat zijn.  Wil jij jezelf ook een ‘Rainproof Amsterdammer’ noemen? Ga dan vandaag nog aan de slag!

Wij zijn ook Rainproof Amsterdammer!

De Verticale Tuinman wil de functie van de muur veranderen. Van functioneel naar een toegevoegde waarde voor het leefklimaat. Een groene gevel kan regenwater vasthouden en vertraagt de afvoer naar het riool. Daarnaast verkrijgen de planten op deze wijze het benodigde water.

Wij zijn sinds kort ook te zien op de kaart van Amsterdam Rainproof. Daar zijn wij uiteraard zeer trots op. Bij deze wil ik Amsterdam Rainproof bedanken. Namens mij en mijn partners: jullie zijn nog niet van ons af!


Zie hier ons project: https://www.rainproof.nl/groene-gevel-de-jordaan